نویسنده = زاهدی اصل، محمد
تعداد مقالات: 4
1. تجربۀ زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران (زنان نظافتچی روزمزد خانه‌ها)

دوره 4، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 202-230

10.22054/rjsw.2018.11709

محمد زاهدی اصل؛ فاطمه جعفری؛ محمدسعید ذکایی؛ فرشاد مومنی


2. رابطه سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان

دوره 3، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 245-274

10.22054/rjsw.2017.10041

محمد زاهدی اصل؛ فاطمه حسینی