نویسنده = توکلی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل خانوادگی بر توانمندی اجتماعی دختران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 235-264

10.22054/rjsw.2016.9376

محمد زاهدی اصل؛ محبوبه توکلی