نویسنده = افشاری، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. نگرش زنان معلول نسبت به فرزندآوری در شهر تهران

دوره 3، شماره 11، بهار 1396، صفحه 152-184

10.22054/rjsw.2017.9656

علی پژهان؛ پروانه افشاری