نویسنده = کلانتری، عبدالحسین
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی جوانان شهرستان دهلران.

دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 41-72

10.22054/rjsw.2016.9371

عبدالحسین کلانتری؛ امراله کشاورز؛ حسن مومنی