نویسنده = مومنی ماسوله، فریده سادات
تعداد مقالات: 2
1. دو زبانگی - تک زبانگی و سلامت اجتماعی (یک مطالعه مقایسه‌ای).

دوره 2، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 185-222

10.22054/rjsw.2016.8660

بهزاد خدری؛ فریده سادات مومنی ماسوله


2. بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر میزان سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 39-70

شماره 1 بهار 1393 پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

امیرمحمود حریرچی؛ بهزاد خدری؛ فریده سادات مومنی ماسوله