نویسنده = حسینی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سلامت اجتماعی با میزان رضایت از زندگی زناشویی جانبازان

دوره 3، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 245-274

10.22054/rjsw.2017.10041

محمد زاهدی اصل؛ فاطمه حسینی