نویسنده = جعفری، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. تجربۀ زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران (زنان نظافتچی روزمزد خانه‌ها)

دوره 4، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 202-230

10.22054/rjsw.2018.11709

محمد زاهدی اصل؛ فاطمه جعفری؛ محمدسعید ذکایی؛ فرشاد مومنی


2. فلسفه مددکاری اجتماعی و ارتباط آن با رویکردها، نظریه‌ها و مدل‌های مددکاری.

دوره 2، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 49-75

10.22054/rjsw.2015.7576

حبیب آقابخشی؛ فاطمه جعفری؛ فائقه نعمت ساعتلو