نویسنده = قادری بگه جان، کاوه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان راه‌حل مدار کوتاه‌مدت (SFBT) بر پیشگیری از عود اعتیاد .

دوره 1، شماره 3، بهار 1394، صفحه 74-108

شماره 3بهار1394فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

کاوه قادری بگه جان؛ محمد مسعود متولی؛ یوسف اسمری؛ شورش لطفی