نویسنده = درویشی فرد، علی اصغر
تعداد مقالات: 3
1. فهم تجربۀ زیسته زنان بی‌خانمان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 177-215

10.22054/rjsw.2017.10267

علی اصغر درویشی فرد؛ خدیجه فیضی پور


2. تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاه‌های تولیدی.

دوره 2، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 77-108

10.22054/rjsw.2015.7577

علی اصغر درویشی فرد؛ میترا جسک؛ خدیجه فیضی پور