نویسنده = زاهدی اصل، محمد
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر عوامل خانوادگی بر توانمندی اجتماعی دختران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 235-264

10.22054/rjsw.2016.9376

محمد زاهدی اصل؛ محبوبه توکلی


3. انطباق ویژگی‌های فرهنگی ایرانیان با روش‌های درمان اعتیاد.

دوره 2، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 201-231

10.22054/rjsw.2015.7581

محمد زاهدی اصل؛ اعظم پیله وری